Bản tin thiết bị phòng thí nghiệm 09/2017

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ XNK MINH ĐĂNG MIDATEK CO., LTD Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XNK Minh Đăng (Midatek Co., Ltd) có đội ngũ chuyên viên kinh doanh – kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong...
Đọc thêm

Bản tin thiết thị phòng thí nghiệm 08/2017

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ XNK MINH ĐĂNG MIDATEK CO., LTD Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XNK Minh Đăng (Midatek Co., Ltd) có đội ngũ chuyên viên kinh doanh – kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong...
Đọc thêm

Bản tin thiết bị phòng thí nghiệm 07/2017

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ XNK MINH ĐĂNG MIDATEK CO., LTD Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XNK Minh Đăng (Midatek Co., Ltd) có đội ngũ chuyên viên kinh doanh – kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong...
Đọc thêm

Bản tin thiết bị phòng thí nghiệm 06/2017

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ XNK MINH ĐĂNG MIDATEK CO., LTD Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XNK Minh Đăng (Midatek Co., Ltd) có đội ngũ chuyên viên kinh doanh – kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong...
Đọc thêm